Skip To The Main Content

Spesialisthelsetjenester

Spesialisthelsetjenester

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr spesialiserte og lokalbaserte dagtjenester for Helse Sør-Øst (HSØ) og Helse Vest (HV).
Fra januar 2018 starter vi også med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim. Vi har startet med mottak av henvisninger. For mer informasjon om Helse Midt >> les her

Fra januar 2018 utvider vi vårt tilbud i Rogaland med å levere  et arbeidsrettet dagtilbud for personer med angst og depresjon. Dette vil leveres fra våre lokaler på Randaberg - Stavanger.

Tjenestene er en del av det offentlige helsetilbudet. Ved lokasjonene har vi tverrfaglige rehabiliteringsteam med god kompetanse. I tillegg til diagnosespesifikk behandling, vektlegges også arbeidsinkludering og oppfølging av psykiske/sammensatte lidelser. Målet for alle tjenestene er å styrke mestringsevne, bedre funksjon og allmenn helsetilstand, god livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse.

Våre lokasjoner ligger sentralt i flere regioner. Dette gjør at man kan motta spesialisert behandling og drive endringsarbeid parallelt med at man lever livet sitt med tilnærmet normale hverdager. Således kan vi tilby høy kompetanse og kvalitet som er lett tilgjengelig for den enkelte som har behov for denne typen tjenester.

VIKITG HENVISNINGSINFO:

ARR og LP for Helse Sør-Øst opphører. Siste frist for innsøk var 31.12.2017
Øvrige ordinære tiltak: J, J - kartlegging, A og K fortsetter som normalt.

ARR for Helse Vest går som normalt.

 

Hege Anita Bakkejord_Avd leder Oslo og Akershus

Hege-Anita Bakkejord

Virksomhetsleder Spesialisthelsetjenesten

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer og psykologer i spesialisthelsetjenesten kan henvise.

VARIGHET: Poliklinisk samtaleterapi med et gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjoner.

Tjenesten leveres:

Stavanger - Randaberg

KOMPETANSETEAM: Fysioterapeut, lege/psykiater, psykolog, ernæringsfysiolog, jobbkonsulent, ergoterapeut, sykepleier

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med påvist artrose. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter.

VARIGHET: 8 uker – 2-3 dager pr. uke - tilbudet leveres pr nå kun i Oslo

Tjenesten leveres:

Hamar
Oslo - sentrum

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Oslo - sentrum
Hamar

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Eventuelt 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Kongsvinger
Hamar
Elverum

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har overordnet fagansvar. I tillegg består spesialistteam av psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Fastlege henviser til overvektsklinikk som videresender henvisning til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Med BMI over 40 eller BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom regnes det for sykelig overvekt. Dette gir rett til rehabilitering gjennom helsevesenet.

VARIGHET: Oppfølging i 5 år
År 1: 8 + 2 + 2 uker, 3 dager i uka
År 2 og 3: 2 årlige motivasjonsperioder
År 4 og 5: 1 årlig motivasjonsperiode

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Moelv

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
Unntak; Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med artrose eller brudd i hofte, skulder, kne, osteoporose, bekkenløsning, multitraume, postoperativ rehabilitering. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 8 uker - 2-3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Hamar
Oslo - sentrum

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a: (avhengig av lokasjon) spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer kan sende henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Alle pasienter med sykepengerettigheter kan delta på rehabilitering via "Raskere tilbake" ordningen, uavhengig av diagnose. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2- 3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Randaberg
Lillehammer
Kongsvinger
Hamar
Elverum

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.