Skip To The Main Content

Oslo

Avdelinger i Oslo

OSLO SENTRUM
GJELDER BÅDE NAV OG HSØ TJENESTER
Oppfølgingsenheten Frisk

Wergelandsveien 1 - 4.etg
0167 Oslo
KONTAKTPERSON NAV AVKLARING:
Avdelingsleder: Annie Schur | 911 48 950 


KONTAKTPERSON NAV AVKLARING SYKMELDTE:

Avdelingsleder: Jenny Norrman | 404 13 579

KONTAKTPERSON SPESIALISTHELSETJENESTEN:
Avdelingsleder Michell Hansson | 479 26 724

OSLO VEST - NAV TJENESTER
Oppfølgingsenheten Frisk

Husebybakken 28 B 0379 Oslo  - 3. etg

KONTAKTPERSON:
Avdelingsleder: Jarne Byhrne | 404 14 319

OSLO NORD - NAV TJENESTER
Oppfølgingsenheten Frisk
Selma Ellefsens vei 10, 0581 Oslo - 3. etg
NB; Ulvenveien 75 har endret navn til Selma Ellefsensvei

KONTAKTPERSON:
Avdelingsleder: Ørnulf Bagle | 970 05 272

OSLO SØR - NAV TJENESTER
Oppfølgingsenheten Frisk

Sandstuvn. 70 A, 1184 Oslo - Bygg F G - 2.etg.

KONTAKTPERSON:
Avdelingsleder: Gro Flatner Jordheim | 459 64 077

Firma e-post:
post@oppfrisk.no
Sentralbord Moelv:
62 33 01 33
Mobil:
902 23 235
Hege Anita Bakkejord_Avd leder Oslo og Akershus

Hege-Anita Bakkejord

Regionleder Oslo/Akershus