Skip To The Main Content

Aktuelt

Fritt-behandlingsvalg_web

Oppfølgingsenheten Frisk inngår i ordningen om valg av fritt behandlingssted >>

Av Anita Melnæs | 18.10.2017
 

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienten selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

For mer informasjon - klikk på linken med info fra regjeringen med link til helsenorge.no hvor ventetidene ligger. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienter-kan-fritt-velge-sted-for-rehabilitering/id2563309/

 

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr spesialisthelsetjenester innen: