Skip To The Main Content

Aktuelt

Kurs sandvika

Vi ønsker velkommen til AMO kurs i nye lokaler i Sandvika

Av Anita Melnæs | 01.09.2017
 

Mandag 4. september ønsker vi velkommen til AMO kurset " Det hele mennesket".

"Det hele mennesket" er et arbeidsrettet tiltak - går over 16 uker - for deg som har behov for bistand utover det NAV kan tilby. Tiltaket retter seg mot personer med lettere former for psykiske vansker og psykososiale utfordringer. Du kan ha hatt dobbeltdiagnose med rus og psykiatri, forutsatt at du har et avklart forhold til rus før du deltar på kurset. Personer både med og uten arbeidsforhold kan søke.Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Målet med tiltaket 

Hovedmålsettingen for kurset er at du kommer i ordinært lønnet arbeid eller i en annen aktivitet ved kursets slutt. Med annen aktivitet menes for eksempel tiltak i regi av NAV eller utdanning.

Våre veiledere:
Linda Fjelddalen og Odd Gunnar Skogheim er ansvarlige for gjennomføringen av kurset.

Løkketangen 20Ved elvaVelkommen 

Velkommen til kurs i Løkketangen 20 | 2.etg. | Sandvika