Skip To The Main Content

Aktuelt

Aktiv-A_web

AKTIV A - for deg med artrose. Tilbudet leveres Oslo og Hamar

Av Anita Melnæs | 12.06.2017
 

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr nå et utvidet Aktiv A kurs for deg som har artrose.

Mer informasjon om tiltaket leser du her >>

Aktiv A er et behandlingsopplegg for artrose (artroseskole og individuelt tilpasset trening) og et elektronisk registreringssystem. Programmet baserer seg på den siste forskningen og de nyeste behandlingsmetodene, og følger internasjonale retningslinjer for artrosebehandling.

Målsetting:
Du får bedre kunnskap rundt egen sykdom, bedre funksjonalitet og allmenn helsetilstand. Gjennom økt kunnskap kan man unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet.

Innhold: AktivA vil du gjennomgå en artroseskole som skal gi deg oppdatert kunnskap om artrosesykdommen, behandling, og hva du selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Alle får et individuelt tilpasset treningsprogram 2-3 ganger pr. uke i 8 uker. I tillegg vil vi supplere med temasamlinger i kognitiv terapi, smertemestring, ernæring, samt arbeid og deltakelse. Deltakerne vil så følges over 24 måneder gjennom AktivA sine oppfølgingsrutiner.

Sted:
Oslo - sentrum, Wergelandsveien 1-3 - 4.etg.
Hamar - Brygga 20, 2 etg.