Skip To The Main Content

Hva og hvordan gjør vi det?

Hvordan vil vi møte deg?

Vi har gjennom vårt arbeid erfart at alle mennesker har et stort ubenyttet potensial. Vi tror at du kan og vil noe. Vi er genuint opptatt av å lete etter dine ressurser og spille på disse i din videre utvikling for å nå konkrete mål. Vi er tydelige på hva vi forventer av deg og din deltakelse hos oss.

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det

Vår kjerneoppgave er å bistå deg i din prosess. Målene er forskjellig. Vi sier ofte at for å oppnå noe nytt, må man gjøre nye ting. Derfor fokuserer vi på å bistå deg for å finne nye måter å gjøre ting på gjennom å etablere ny praksis – knyttet til dine mål. Vi starter med de utfordringer som du har og hvilke ambisjoner som finnes. Dette skjer gjennom:  
 
  • Anerkjennelse – gjennom å møte deg med de utfordringer og ambisjoner som du har
  • Utfordre – gjennom å stille spørsmål som utforsker muligheter og løsninger
  • Forplikte – gjennom valg av ulike aktiviteter skapes rom for refleksjon og konkrete mål settes. Mål forplikter, og det skapes grobunn for indre motivasjon og konkret handling 
  • Øvelse – fra erkjennelse til praktisk handling. Vi skaper trygge og gode arenaer med øvelser basert på de utfordringene du har knyttet til din situasjon. Vi velger praksisnær tilnærming, fordi det skal være lett for deg å omsette det du har lært til praktisk handling            

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.