Skip To The Main Content

Henvist fra NAV

For deg som er henvist fra NAV 

Vi tilbyr arbeidsrettede tjenester på vegne av NAV til mennesker som av ulike årsaker ikke er i arbeid. Våre tjenester skal bidra til å styrke dine forutsetninger for å stå i arbeid og skaffe arbeid. Vi jobber tett sammen med deg og din nåværende arbeidsgiver/fremtidig arbeidsgiver for å finne ut av hvordan dine ressurser og kompetanse kan benyttes i en fremtidig jobbsituasjon. Vi anvender vår flerfaglige bemanning på en tverrfaglig måte. Våre tjenester tilpasses individuelt og arbeidsmetodene som vi benytter har et ressursfokus. Hos oss vil du oppleve skreddersøm og vi vil strekke oss langt for at du skal lykkes med ditt mål om arbeidsdeltakelse. 

 

Målet med tiltaket 
Målet i avklaring er å kartlegge hva du kan jobbe med, hvor mye du kan jobbe og hvilken bistand du trenger for å skaffe jobb. For deg som har et arbeidsforhold vil det dreie seg om hvordan du kan komme tilbake til og/eller fortsette i jobben du allerede har. Ved gjennomført tiltak har du et mål for arbeidsdeltakelse. I tillegg har du en plan med aktiviteter som skal til for å komme dit. Et tydelig mål og en konkret plan er ofte en god start på veien til arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Vi vil sammen med deg kartlegge forhold som er viktige for din arbeidsdeltakelse. Du får veiledning i å finne fram til ditt arbeidsmål og aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av tiltaket. Dette kan være aktiviteter på din arbeidsplass - i samarbeid med din arbeidsgiver, eller det kan være utprøving hos annen arbeidsgiver som du finner fram til i samarbeid med din kontaktperson her hos oss.
Tiltaket tilpasses dine individuelle behov. Vi tar utgangspunkt i din kompetanse, erfaringer, interesser og arbeidsønsker, og du får mulighet til å tenke nytt om dine muligheter til å jobbe.

Varighet/antall timer:
Et avklaringstiltak varer i utgangspunktet i inntil 4 uker, men det kan forlenges med inntil 8 uker dersom det er hensiktsmessig. Tiltaket er et heltidstilbud med 30 timer pr uke, men kan tilpasses individuelt til din kapasitet og NAVs bestilling.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Evje
Vinstra
Tromsø
Stavanger
Sandnes
Risør
Otta
Oslo Vest
Oslo Sør
Oslo Sentrum
Oslo Nord
Mandal
Madla
Lillesand
Lillehammer
Kristiansand
Kongsvinger
Harstad
Flisa
Elverum
Arendal

Målet med tiltaket
Individuell oppfølging skal bidra til at du blir i stand til å skaffe eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

• Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Vi har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker som utforsker egne muligheter og tar egne valg.


Varighet/antall timer:

Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Vinstra
Risør
Otta
Mandal
Lillesand
Lillehammer
Kvinesdal
Kristiansand
Evje
Arendal

Målet med tiltaket 
Du skal oppdage nye muligheter - og erfare mestring - i arbeidslivet. Kurset skal gi deltakerne økt tiltro til egne arbeidsmuligheter og styrket selvfølelse. Kurset er bygget på forståelsen av at arbeid er helse. Deltakerne reflekterer hver for seg og sammen over hvordan arbeidsdeltakelse kan gi dem bedre struktur i hverdagen, økt sosial samhandling og en følelse av tilhørighet og mening.

Deltakers arbeidsevne skal avklares samtidig som deltakeren får arbeidserfaring og økt innsikt i egne muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva skjer når du er hos oss? 
Du vil jobbe ut fra individuelle mål og handlingsplaner, og du er involvert i å finne egnet arbeidsutprøvingsplass. Metodene som benyttes i kurset er involverende, aktiviserende, anerkjennende og løsningsorienterte. Etter gjennomført kurs er det et mål om at du er en aktiv jobbsøker med et nettverk som kan gi muligheter for arbeid

Varighet/antall timer: 
Et 40 ukers mestrings- og motivasjonskurs

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Elverum
Kongsvinger
Hamar
Mestring og motivasjon AMO kurs
Brosjyrer/faktaark:

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.