Skip To The Main Content

For arbeidsgiver

For arbeidsgiver

Oppfølgingsenheten Frisk leverer ulike arbeidsinkluderingstjenester på oppdrag fra NAV. Mange mennesker står av ulike grunner utenfor arbeidslivet - eller har behov for å bytte til en jobb i tråd med deres kvalifikasjoner. Dette innebærer at vi trenger bistand fra samarbeidspartnere i prosessen mot arbeid for våre deltakere.

Hva er en Frisk avtale?

Frisk avtalen er en intensjonsavtale mellom Oppfølgingsenheten Frisk og din bedrift som samarbeidsvirksomhet. Frisk avtalen bidrar til å gi mennesker en sjanse til å få presentert og bekreftet sin kompetanse og arbeidskapasitet i det ordinære arbeidsmarkedet. Et samarbeid kan være en kort introduksjon i arbeidsoppgavene i din bedrift, til å prøve ut om arbeidssøker behersker kravene og oppgavene på din arbeidsplass. Målet er at kandidatene kvalifiseres for ordinære stillinger.

 

Hvorfor være med? Vinn-vinn situasjon

Arbeid er viktig - både for enkeltmennesket og samfunnet. Flere og flere arbeidsgivere erfarer at det lønner seg å tenke utradisjonelt når de rekrutterer. Arbeidsutprøving og rekruttering er to sider av samme sak. Oppfølgingsenheten Frisk samarbeider tett med et stort mangfold av virksomheter. Vi vektlegger arbeidsgivers perspektiver.

 

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Sentralbord:
623 30 133
Firma e-post:
post@oppfrisk.no

Ekstra-engasjert..web

Brosjyrer - last ned

FRISKAVTALEN

FRISK Avtalen

LØNNSOMME ANSETTELSER

FRISK Avtalen

ARBEID - INKLUDERENDE OG LØNNSOMT

Arbeid - inkluderende og lønnsomt