Skip To The Main Content

Arbeidsinkludering

 

Oppfølgingsenheten Frisk har levert tjenester for NAV siden 2006, og vi er etablert som en betydelig leverandør av både individuelle tiltak og gruppetiltak i syv fylker, med totalt 26 avdelinger. Vi leverer individuelle, skreddersydde tjenester for å avklare hva som skal til for å beholde/komme i arbeid, og for å følge mennesker på veien til bærekraftig arbeidslivsdeltagelse.

Vårt mål å være en sentral aktør i inkluderingsdugnaden, der vi styrker enkeltmennesket og bidrar til økt tilhørighet til samfunnet. Vår kompetanse og vårt fokus ligger i skjæringspunktet mellom helse, ressurser og arbeid.

Gjennom et nært samarbeid med enkeltmennesker, arbeidsgiver/ arbeidsmarkedet og NAV/andre aktører finner vi gode løsninger til det beste for den enkelte og samfunnet.

Henvisningsinformasjon

Alle NAV henvisninger sendes til Oppfølgingsenheten Frisk sin administrasjon i Moelv:
Postboks 14 | 2391 Moelv

 

Målet med tiltaket 
Målet i avklaring er å kartlegge hva du kan jobbe med, hvor mye du kan jobbe og hvilken bistand du trenger for å skaffe jobb. For deg som har et arbeidsforhold vil det dreie seg om hvordan du kan komme tilbake til og/eller fortsette i jobben du allerede har. Ved gjennomført tiltak har du et mål for arbeidsdeltakelse. I tillegg har du en plan med aktiviteter som skal til for å komme dit. Et tydelig mål og en konkret plan er ofte en god start på veien til arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Vi vil sammen med deg kartlegge forhold som er viktige for din arbeidsdeltakelse. Du får veiledning i å finne fram til ditt arbeidsmål og aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av tiltaket. Dette kan være aktiviteter på din arbeidsplass - i samarbeid med din arbeidsgiver, eller det kan være utprøving hos annen arbeidsgiver som du finner fram til i samarbeid med din kontaktperson her hos oss.
Tiltaket tilpasses dine individuelle behov. Vi tar utgangspunkt i din kompetanse, erfaringer, interesser og arbeidsønsker, og du får mulighet til å tenke nytt om dine muligheter til å jobbe.

Varighet/antall timer:
Et avklaringstiltak varer i utgangspunktet i inntil 4 uker, men det kan forlenges med inntil 8 uker dersom det er hensiktsmessig. Tiltaket er et heltidstilbud med 30 timer pr uke, men kan tilpasses individuelt til din kapasitet og NAVs bestilling.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Arendal
Elverum
Flisa
Harstad
Kongsvinger
Kristiansand
Lillehammer
Lillesand
Madla
Mandal
Oslo Nord
Oslo Sentrum
Oslo Sør
Oslo Vest
Otta
Risør
Sandnes
Stavanger
Tromsø
Vinstra

Målet med tiltaket
Individuell oppfølging skal bidra til at du blir i stand til å skaffe eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

• Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Vi har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker som utforsker egne muligheter og tar egne valg.


Varighet/antall timer:

Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Arendal
Evje
Kristiansand
Kvinesdal
Lillehammer
Lillesand
Mandal
Otta
Risør
Vinstra

Målet med tiltaket
Målet med arbeidsrettet rehabilitering er å kunne styrke din mestringsevne i hverdagen og arbeidslivet. Muligheten for varig deltakelse i arbeidslivet vil være hovedmålet.
Vi vil se på faktorer som:
• Hva hindrer deg fra å komme i jobb?
• Har du noen sosiale utfordringer? Evt. helseproblemer?

Hva skjer når du er hos oss?
Arbeidsrettet rehabilitering er individuelt tilpasset og deles inn i tre faser; kartlegging, endrings- og utviklingsfase. Arbeidsrettet rehabilitering er basert på individuelle og gruppebaserte aktiviteter. Du vil få tett oppfølging av en av våre dedikerte jobbkonsulenter. Jobbkonsulenten både koordinerer tilbudet, og har dialogen med veiledere i NAV og øvrige samarbeidspartnere. Alle aktiviteter er knyttet opp mot deltakelse i ordinært arbeidsliv.

Varighet/antall timer:
Arbeidsrettet rehabilitering går primært over fire uker, med inntil 30 timer per uke. Kan utvides til åtte uker ved behov.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Gjøvik
Gran/Hadeland
Hamar
Kongsvinger
Kvinesdal
Lillehammer
Madla
Otta
Sauda
Valdres
Karmøy

Målet med tiltaket 
Du skal oppdage nye muligheter - og erfare mestring - i arbeidslivet. Kurset skal gi deltakerne økt tiltro til egne arbeidsmuligheter og styrket selvfølelse. Kurset er bygget på forståelsen av at arbeid er helse. Deltakerne reflekterer hver for seg og sammen over hvordan arbeidsdeltakelse kan gi dem bedre struktur i hverdagen, økt sosial samhandling og en følelse av tilhørighet og mening.

Deltakers arbeidsevne skal avklares samtidig som deltakeren får arbeidserfaring og økt innsikt i egne muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva skjer når du er hos oss? 
Du vil jobbe ut fra individuelle mål og handlingsplaner, og du er involvert i å finne egnet arbeidsutprøvingsplass. Metodene som benyttes i kurset er involverende, aktiviserende, anerkjennende og løsningsorienterte. Etter gjennomført kurs er det et mål om at du er en aktiv jobbsøker med et nettverk som kan gi muligheter for arbeid

Varighet/antall timer: 
Et 40 ukers mestrings- og motivasjonskurs

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Hamar
Kongsvinger
Elverum
Mestring og motivasjon AMO kurs
Brosjyrer/faktaark:

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.