oppfølgingsenheten-frisk

 

  

Les her: Informasjon om Coronavirus - covid-19

For pasienter i Spesialisthelsetjenesten:
All behandling med personlig oppmøte opphører fra og med fredag 13.03.20. Du skal ikke møte opp. Du vil bli kontaktet av din behandler så raskt som mulig for å avtale veien videre. Alle pasienter som er i behandling eller er henvist til oss vil få all den behandlingen de har rett til, med faglig høy kvalitet. Behandlingen vil foregå fra hjemmet, vi har flere egnede digitale verktøy vi bruker til dette.

For deltakere fra NAV:
Du skal ikke møte opp i våre lokaler.
 Du vil bli kontaktet av din veileder så raskt som mulig for å avtale veien videre.

Vi følger deltakerne opp gjennom telefon, videokonferanser og gjennom våre digitale verktøy. Ingen deltagere skal møte opp på arbeidspraksis/arbeidsutprøving.
Dette gjelder alle gruppetiltak og alle individuelle tiltak (Arbeidsrettet rehabilitering, Oppfølging, Avklaring m.m). Unntak fra dette er deltagere på våre tiltak som er ansatt og får lønn fra arbeidsgiver (for eksempel oppfølging av sykemeldte). De følger arbeidsgivers instruks.

 


Vi tilbyr tjenester innen helse og arbeidsinkludering

KONTAKT

Hovedkontor i Moelv
Oppfølgingsenheten Frisk
Storgt. 133
2390 Moelv

Postadresse
Postboks 14
2391 Moelv

Kontaktinformasjon
Tlf: 62 33 01 33
Epost: post@oppfrisk.no