Skip To The Main Content

Hjem

Arbeid
Helse
Omsorg
Din portal

•• Oppfølgingsenheten Frisk gir oppfølging av mennesker på individ, gruppe og systemnivå.

Vi arbeider innenfor virksomhetsområdene: arbeidsinkludering for NAV, spesialisthelsetjeneste for Helse Sør-Øst og Helse Vest, og heldøgns omsorgstjenester for ungdom og voksne.

«Utvikling av mennesket og samfunnet.»

Vi omsetter sunn fornuft, forskning og politiske føringer til praktisk handling med positivt resultat for enkeltmennesket og samfunnet

Visjonen til Oppfølgingsenheten Frisk

Henvisningsskjema


Henvisningsskjema til våre spesialisthelsetjenester. Vi er på HELSENETT.

Aktuelt

Kartlegging og vurderingsopphold - kroniske smerter