Skip To The Main Content

Hjem

Arbeid
Helse
Din portal

•• Oppfølgingsenheten Frisk gir oppfølging av mennesker på individ, gruppe og systemnivå.

Vi arbeider innenfor virksomhetsområdene: arbeidsinkludering for NAV og spesialisthelsetjeneste for Helse Sør-Øst og Helse Vest. Januar 2018 startet vi opp med leveranser for Helse Midt-Norge i Trondheim.

«Utvikling av mennesket og samfunnet.»

Vi omsetter sunn fornuft, forskning og politiske føringer til praktisk handling med positivt resultat for enkeltmennesket og samfunnet

Visjonen til Oppfølgingsenheten Frisk

Henvisningsskjema


Henvisningsskjema til våre spesialisthelsetjenester. Vi er på HELSENETT.

Aktuelt

DAGTILBUD FOR DEG SOM SLITER MED KRONISKE SMERTER